Yasal Bilgiler

PuhuTV Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası


PuhuTV Gizlilik Politikası


Kişisel verilerin korunması, Doğuş Dijital Hizmetler A.Ş. (“Doğuş Dijital”) için önemli bir konudur. Doğuş Dijital, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte olup kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.


1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

 • İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Doğuş Dijital’in;
 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

 • a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

  Doğuş Dijital, kişisel verileri, puhutv websitesi , mobil uygulamaları, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, cihaz/işletim sistemleri, matbuu form, İlgili Kişi’nin kendisi, üçüncü taraf yazılımlar, sözleşme, kartvizit, , sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, e-posta ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.


  b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

  Doğuş Dijital, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde, kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir.

 • Üye
 • Kullanıcı
 • Reklam Veren / Ajans Verisi
 • Tedarikçi veTedarikçi çalışanı
 • İletişime geçen kişi verisi

 • c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  1. Üye
 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi (yıl), cinsiyet
 • İletişim Bilgisi: E-posta adresi
 • Üye Bilgisi: Üyelik ID numarası
 • Üye İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, takip ettiği içerikler, izlediği içerikler
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, DMP, IDFA, AdID, İlgili Kişi’nin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı e-posta mesajları
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi
 • Talep/Şikayet ve İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin faydalandığı hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama,mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

 • 2. Kullanıcı
 • İletişim Bilgisi: E-posta adresi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi görüşme kayıtları,takip ettiği içerikler, izlediği içerikler
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık, DMP, IDFA, AdID
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı,
 • Talep/Şikayet ve İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili Kişin’in faydalandığı hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

 • 3. Reklam Veren / Ajans Verisi
 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, ünvan
 • Lokasyon Bilgisi: Adres
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Banka hesap bilgileri, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, vergi levhası
 • Reklam Veren / Ajans işlem bilgisi : DFP ID
 • Hukuki işlem bilgisi : DFP logları, imza sirküleri, faaliyet belgesi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

 • 4. Tedarikçi ve Tedarikçi çalışanı
 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, unvan
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Banka hesap bilgileri, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, vergi levhası
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküleri, faaliyet belgesi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

 • 5. İletişime geçen kişi verisi
 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyad
 • Lokasyon Bilgisi: Ülke, şehir bilgisi
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon
 • Hukuki İşlem / Risk Yönetimi Bilgisi : IP adresi,
 • Müşteri işlem bilgisi : Cihaz/device bilgisi, browser bilgisi

 • d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

  Kişisel veriler, Doğuş Dijital tarafından;

 • Üye / Kullanıcılar’ın trafik bilgilerinin (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş tarihi, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve abone kimlik bilgileri) ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin/içeriklerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin/içeriklerin geliştirilmesi ve ticari elektronik ileti onayı mevcut olan Üyeler’e bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut olan Üyeler açısından, Üye’nin tercih ve beğenilerinin analiz edilmesi ve Üye’ye özel hizmet/içerik önerilmesi,
 • Üye/ Kullanıcı deneyimini ve hizmet/içerik kalitesini arttırmak için, Üye/Kullanıcı hareketlerinin takip edilmesi,
 • Üye / Kullanıcılar için, çerez politikasında yer alan bilgiler doğrultusunda, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye / Kullanıcı’nın tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye / Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Websitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasında Üye / Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Üye / Kullanıcı memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 • Kurumsal itibar yönetimi ve medya iletişiminin yürütülmesi,
 • Doğuş Dijital’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuata uyumun sağlanması,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Doğuş Dijital’in faaliyetlerinin, Doğuş Dijital prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesi süreçlerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 • e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

  Doğuş Dijital, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Doğuş Dijital, kişisel verilere yetkisiz erişilmesini, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Doğuş Dijital, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama,mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması aracılığıyla Doğuş Dijital’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Doğuş Dijital, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasındaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasından toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, Üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
 • Doğuş Dijital’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Doğuş Dijital tarafından işletilen platformlara veya Doğuş Dijital sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Doğuş Dijital bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


  f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Doğuş Dijital, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye / Kullanıcı verileri, web sitesi,mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye / Kullanıcı beğeni ve tercihleri doğrultusunda Üye / Kullanıcı’yla iletişime geçilmesi amacıyla, Facebook, Google, Akamai, Oracle (Bluekai & Moat), Amazon Web Services ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Üye / Kullanıcı ’nın kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır. Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye / Kullanıcı’ya ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle (Gemius, Nielsen) paylaşılmaktadır. Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında, Üye / Kullanıcı’ya ait veriler, Doğuş Dijital’in hissedarları olan Doğuş Holding A.Ş. ve Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım A.Ş. ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında CRM ve Data Analytics hizmetleri çerçevesinde Doğuş Holding A.Ş iştiraki olan Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. (DMS) ile de veri paylaşımı yapılmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra;

 • Hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.
 • Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılan hallerde, KVK Kurumu tarafından yayınlanmış olan model sözleşme klozları sözleşmenin karşı tarafına imza ettirilmektedir.

 • g. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

  Doğuş Dijital, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza göre bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

  Veri

   

  Saklama süresi

  Hukuki dayanak

  Üyeliğe ilişkin kayıtlar

  10 yıl

  6098 Sayılı Kanun

   

  Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

  10 yıl

  6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

   

  Çerezler

  Detaylar için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

  Detaylar için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

   

  Ticari elektronik ileti onay kayıtları

  Onayın geri alındığı tarihten itibaren 3 yıl

  6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

   

  Üye/Kullanıcı’ya ilişkin trafik bilgileri

  2 yıl

  5651 Sayılı Kanun

   

   

   

  Reklam veren / Ajans

  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

  6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

   

  Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler

  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

  6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

   

  İletişime geçen kişi verisi

  Şikayet çözüldükten sonra silinmektedir.

   

   

   

  Çerezler, SDK yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


  h. Profilleme

  Doğuş Dijital Üye/Kullanıcı’ya ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak profilleme yapmaktadır. Profilleme ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


  i. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

  Doğuş Dijital tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun klilanılıp klilanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Üyelerimiz, puhutv websitesi, mobil uygulaması, mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması içindeki “Hesabım” bölümünden hesaplarına erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirler.

  Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

  kisiselveri@puhutv.com isimli e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek(aynı zamanda Şirketimize hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir)

  • Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek

  • Kimlik tespitinin noterde yapıldığı bir dilekçeyi DYG’nin web sayfasında yer alan adres bilgilerine göndermek

  suretiyle Şirketimize başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

   

  j. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

  puhutv web sitesi,mobil uygulaması, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman;

 • “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz, veya
 • Göndermiş olduğumuz e-postalarda yer alan çıkış linkini tıklayabilirsiniz.
 • Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz. Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.


  k. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

  Doğuş Dijital, puhutv web sitesine,mobil uygulamalara, mobil websitesine ve akıllı TV uygulamasına yaptığınız ziyaret veya Üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Doğuş Dijital’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Doğuş Dijital'in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


  l. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

  Doğuş Dijital tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri, profilleme ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


  2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

  Doğuş Dijital, web sitesi, mobil uygulaması, mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Doğuş Dijital tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Doğuş Dijital bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Doğuş Dijital tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Doğuş Dijital tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. Doğuş Dijital, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.


  3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

  Doğuş Dijital, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, Üyelerimize e-posta yoluyla gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca hem kullanıcı hem de üyelerimize puhutv.com sayfasında da bu güncellemelere ilişkin bilgi verilecektir.